Odia Fm radio
MU TARA KIYE
Banner: Angel Creations
Title: MU TARA KIYE
Producer: Jukta Rakshit
Director: Basnt sahoo
Actor(s): Jukta Rakshit, Mihir das, Hara Rath
Music: Bikash dash
Lyrics: Arun mantri,,Sirsananda Das Kanungo
Release Year: 6th Sep, 2014
Release Status: Up Coming...